Çift ilişkilerinde bireylerin özerklik düzeyi ilişkinin niteliğini etkileyen bir durumdur
Aile görünmeyen ağlarla birbirine bağlanmış üyelerden oluşan bir sistemdir
Çocuklar yaşadıkları her türlü baskılara rağmen kendi doğrularını oluştururlar

Kıskançlık insanın takatini kesen bir terk edilme kaygısı içerir.

 

Gelişim Farklılığı Olan Çocuklar (Fatih ORDU)
Farklı Gelişen Çocukların Tanımlanması ve Eğiitimi (Fatih ORDU)